NAV Vågsøy - kontorinformasjon

Besøksadresse

Gate 1 nr. 64, 1. etasje i rådhuset i Vågsøy

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 133, 6701 Måløy

Telefaks

57 01 61 61

Kontornummer

1439

Organisasjonsnummer:

993 264 105