NAV Værnes Stjørdal - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Kjøpmannsgata 9

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00, unntatt tirsdager (stengt). Timeavtaler også utenom åpningstiden.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 63, 7501 Stjørdal

Telefaks

73 42 02 01

Kontornummer

1714

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss