NAV Vågsøy - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Gate 1 nr. 64, 1. etasje i rådhuset i Vågsøy

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 133, 6701 Måløy

Telefaks

57 01 61 61

Kontornummer

1439

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss