NAV Unjárga–Nesseby - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, Varangerbotn

Åpningstid

Publikumsmottak mandag, onsdag og fredag 10.00–14.00.Timeavtaler alle hverdagr mellom kl 0900-1500.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhuset, 9840 Varangerbotn

Telefaks

78 95 95 79

Kontornummer

2027

Organisasjonsnummer:

994 478 141