NAV Tvedestrand - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL

Telefaks

37419002

Organisasjonsnummer

990230714

Kontornummer

0914

Publikumsmottak

Dønnestadgården

Bibliotekveien 4, 4900 Tvedestrand

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:30Kontoret betjener timeavtaler 08.00–15.00.
Tirsdag12:00 - 14:30Kontoret betjener timeavtaler 08.00–15.00.
Onsdag12:00 - 14:30Kontoret betjener timeavtaler 08.00–15.00.
Torsdag12:00 - 14:30Kontoret betjener timeavtaler 08.00–15.00.
Fredag12:00 - 14:30Kontoret betjener timeavtaler 08.00–15.00.