NAV Trøndelag - kontorinformasjon

Besøksadresse

Strandvegen 38, 7713 STEINKJER

Telefon

22 82 20 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2615, 7734 STEINKJER

Opplysninger

Fylkesdirektør Bente Wold Wigum har ferie i tiden 1. juli - 2. august.

Fungering:
Bernt Asle Arntsen, 1. juli tom 12. juli, mobilnr. 92231050
May Beate Haugan, 15. juli tom 26. juli, mobilnr. 47291157
Eli Drevvatn Engdal, 29. juli tom 2. august, mobilnr. 97030472

Organisasjonsnummer

974239965

Kontornummer

5700