NAV Tønsberg - kontorinformasjon

Besøksadresse

Statens park, hus D og E, Anton Jenssens gate 5, Tønsberg

Åpningstid

Mand kl. 12-14 tirsd - fre 11-14. Åpent for timeavtaler fra 09-15

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2093, 3103 Tønsberg

Telefaks

33 51 29 01

Kontornummer

0704

Opplysninger

Når du ringer 55 55 33 33 kommer du til NAV kontaktsenter. Veileder her kan hjelpe deg med de fleste henvendelser. Enten det gjelder utbetalinger, meldekort, skjemaer, beskjeder til NAV-kontoret med mer.
Ønsker du å snakke med din veileder vil NAV kontaktsenter sette over samtalen eller sende en beskjed om at veileder ringer deg tilbake innen 2 arbeidsdager.

Bruk selvbetjeningsløsningene;
På Ditt NAV får du tilgang til alle selvbetjeningsløsningene i NAV. Her kan du blant annet se på Dine utbetalinger, sende meldekort, beregne Din pensjon, endre kontonummer, beregne foreldrepenger og bidrag.

Organisasjonsnummer:

992 983 116