NAV Tiltak Sør-Trøndelag - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bassengbakken 1

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2954 Torgarden, 7438 Trondheim

Kontornummer

1687

Opplysninger

Tilleggsinformasjon:    

Innad i NAV Tiltak jobber alle med det meste av tilsagn og refusjoner innen rammestyrte virkemidler og alle kan i utgangspunktet svare på det meste av spørsmål innen tiltaksområdet, tiltakspenger og tilleggsstønad arbeidssøker.