NAV Tiltak Sør-Trøndelag - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bassengbakken 1

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2954 Sluppen, 7438 Trondheim

Kontornummer

1687

Opplysninger

Innad i NAV Tiltak jobber alle med det meste av tilsagn og refusjoner innen rammestyrte virkemidler og alle kan i utgangspunktet svare på det meste av spørsmål innen tiltaksområdet og individstønad.

Direktenummer

Bouchama, Mihoub

3 86 87

Tiltakspenger, MOB, tilsagn og refusjoner

Hansen, Trine Lise

3 86 76

Tilsagn og refusjoner, tiltakspenger

Haug, Christian

3 86 78

Tilsagn og refusjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, MOB

Lernes, Synnøve

3 86 89

Tiltakspenger, tilsagn og refusjoner, BHT/TT

Skar, Anne Sofie

3 86 84

Tiltakspenger, tilsagn og refusjoner

Skotvoll, Eli Christine Bøe

3 86 85

Tiltakspenger, beslutter tilsagn og refusjoner

Søberg, Kjersti

3 86 73

Leder  (mobil: 930 55 065)

Sørforsli, Lisbeth

3 86 43

Tiltaksøkonomi, Controller

Titrek, Øzgul

3 86 36

Tilretteleggingstilskudd, BHT, tilsagn og refusjoner

Vik, Mette

3 86 86

Beslutter tilsagn og refusjoner, tiltakspenger