NAV Tiltak Sør-Trøndelag - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Bassengbakken 1

Telefon

22 82 20 00 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2954 Sluppen, 7438 Trondheim

Kontornummer

1687

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Opplysninger

Innad i NAV Tiltak jobber alle med det meste av tilsagn og refusjoner innen rammestyrte virkemidler og alle kan i utgangspunktet svare på det meste av spørsmål innen tiltaksområdet og individstønad.

Direktenummer

Bouchama, Mihoub

3 86 87

Tiltakspenger, MOB, tilsagn og refusjoner

Hansen, Trine Lise

3 86 76

Tilsagn og refusjoner, tiltakspenger

Haug, Christian

3 86 78

Tilsagn og refusjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, MOB

Lernes, Synnøve

3 86 89

Tiltakspenger, tilsagn og refusjoner, BHT/TT

Skar, Anne Sofie

3 86 84

Tiltakspenger, tilsagn og refusjoner

Skotvoll, Eli Christine Bøe

3 86 85

Tiltakspenger, beslutter tilsagn og refusjoner

Søberg, Kjersti

3 86 73

Leder  (mobil: 930 55 065)

Sørforsli, Lisbeth

3 86 43

Tiltaksøkonomi, Controller

Titrek, Øzgul

3 86 36

Tilretteleggingstilskudd, BHT, tilsagn og refusjoner

Vik, Mette

3 86 86

Beslutter tilsagn og refusjoner, tiltakspenger