NAV Tiltak Oslo - kontorinformasjon

Besøksadresse

C.J. Hambros plass 2 D, 0164 OSLO

Epost

nav.tiltak.oslo@nav.no

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 311 Alnabru, 0614 OSLO

Opplysninger

Enhet for utvikling, anskaffelse og oppfølging av arbeidsrettede tiltak.

Kontornummer

0387