NAV Sveio - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 14, 5559 SVEIO

Telefaks

53045601

Organisasjonsnummer

991369813

Kontornummer

1216

Publikumsmottak

Sveio

Sveio, 5559 Sveio

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
Onsdag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
TorsdagStengtTimeavtaler også utanom opningstida.
Fredag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.