NAV Sunndal - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 123, 6601 SUNNDALSØRA

Telefaks

70321131

Organisasjonsnummer

991370587

Kontornummer

1563

Publikumsmottak

Sunndalsøra

Åkergata 4, 6600 Sunndalsøra

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00For selvbetjening og avtalte møter/samtaler er det åpent kl. 10.00 - 15.00.
Tirsdag12:00 - 14:00For selvbetjening og avtalte møter/samtaler er det åpent kl. 10.00 - 15.00.
Onsdag12:00 - 14:00For selvbetjening og avtalte møter/samtaler er det åpent kl. 12.00 - 15.00.
Torsdag12:00 - 14:00For selvbetjening og avtalte møter/samtaler er det åpent kl. 10.00 - 15.00.
Fredag12:00 - 14:00For selvbetjening og avtalte møter/samtaler er det åpent kl. 10.00 - 15.00.