NAV Suldal - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Verven 1, 4230 SAND

Organisasjonsnummer

993586048

Kontornummer

1134

Publikumsmottak

Sand

Verven 1, 4230 Sand

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:30Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Tirsdag12:00 - 14:30Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Onsdag12:00 - 14:30Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Torsdag12:00 - 14:30Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Fredag12:00 - 14:30Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30