NAV Stovner - kontorinformasjon

Besøksadresse

Stovner senter 17

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, 21 80 21 80 (sosiale tjenester i NAV kl. 09.00-15.30)

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 317 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 07 22 01

Kontornummer

0327

Opplysninger

Henvendelser som gjelder kommunale tjenester må rettes til Oslo kommunes kontaktsenter 21 80 21 80.

 

 

 

 

 

 

Områder kontoret dekker: Bydel Stovner

Organisasjonsnummer:

992 517 239