NAV Stovner - kontorinformasjon

Besøksadresse

Stovner senter 17

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, 21 80 21 80 (sosiale tjenester i NAV kl. 09.00-15.30)

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 317 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 07 22 01

Kontornummer

0327

Opplysninger

Henvendelser som gjelder kommunale tjenester må rettes til Oslo kommunes kontaktsenter 21 80 21 80.

Brukerutvalget for NAV Stovner:

Følgende er medlemmer i brukerutvalget for NAV Stovner:

  • Berit Berg, FFO – reumatikerforbundet i Groruddalen
  • Karin Hoe, FFO – MS-foreningen
  • Gunn Pound/Bodil Smevåg, Mental Helse, Bydel Stovner
  • Christina Hovda, LMS (landsforeningen mot stoffmisbruk)
  • Enhetsledere NAV Stovner

 

 

 

 

 

Områder kontoret dekker: Bydel Stovner

Organisasjonsnummer:

992 517 239