NAV Stovner - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Stovner senter 17

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, 02180 (sosiale tjenester) kl. 08.00–17.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 317 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 07 22 01

Kontornummer

0327

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Opplysninger

Henvendelser som gjelder kommunale tjenester må rettes til Oslo kommunes kontaktsenter 02180.

Brukerutvalget for NAV Stovner:

Følgende er medlemmer i brukerutvalget for NAV Stovner:

  • Thor Hansen – Rådet for Funksjonshemmede
  • Fritjof Funder - FFO
  • Karin Hoel – FFO
  • Magne Gjelset  – Eldrerådet
  • Rolf Solvang – Velferdsalliansen
  • Gunn Pound – Mental Helse
  • Bodil Smevåg – Mental Helse
  • Stein Lyberg – LHS Groruddalen
  • Enhetsledere NAV Stovner

Rådet kan kontaktes via:  gjeldsbogods@online.no

 

 

 

 

 

Områder kontoret dekker: Bydel Stovner