NAV Stovner - kontorinformasjon

Telefon

55553333

Åpningstid for telefonnummeret: kl 08.00-15.30.

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 317 Alnabru, 0614 OSLO

Organisasjonsnummer

992517239

Kontornummer

0327

Publikumsmottak

Stovner

Stovner Senter 17, 0985 Oslo

Åpningstider
Mandag09:00 - 15:00
Tirsdag09:00 - 14:00
Onsdag09:00 - 15:00
Torsdag09:00 - 15:00
Fredag09:00 - 15:00