NAV Storfjord - kontorinformasjon

Besøksadresse

Hatteng

Åpningstid

Publikumsmottak åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler alle dager mellom 08.00 - 15.00. Ved behov for nødhjelp eller midlertidig botilbud, kan du ringe NAV sitt hovednummer 55 55 33 33 alle ukedager.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

9046 Oteren

Telefaks

77 28 58 01

Kontornummer

1939

Organisasjonsnummer:

992 982 799