NAV Stord - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Bandadalsplassen 7, 5417 STORD

Organisasjonsnummer

991360352

Kontornummer

1221

Publikumsmottak

Stord

Bandadalsplassen 7, 5417 Stord

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00
Tirsdag12:00 - 14:00
OnsdagStengtKun åpent for timeavtaler.
Torsdag12:00 - 14:00
Fredag12:00 - 14:00