NAV Stange - kontorinformasjon

Besøksadresse

Storgata 43

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00, stengt onsdag (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 44, 2336 Stange

Telefaks

62 02 37 71

Kontornummer

0417

Organisasjonsnummer:

992 972 831