NAV Stange - kontorinformasjon

Besøksadresse

Storgata 43

Åpningstid

Åpen dør fra kl 09.00 – 14.30 for selvbetjening og avtalte samtaler. Publikumsmottaket er betjent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 12.00 – 14.00.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 44, 2336 Stange

Telefaks

62 02 37 71

Kontornummer

0417

Organisasjonsnummer:

992 972 831