NAV Stange - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 44, 2336 STANGE

Telefaks

62023771

Organisasjonsnummer

992972831

Kontornummer

0417

Publikumsmottak

Stange

Storgata 43, 2335 Stange

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00Åpen dør fra kl 09.00 – 14.00 for selvbetjening og avtalte samtaler.
Tirsdag12:00 - 14:00Åpen dør fra kl 09.00 – 14.00 for selvbetjening og avtalte samtaler.
OnsdagStengtÅpen dør fra kl 09.00 – 14.00 for selvbetjening og avtalte samtaler.
Torsdag12:00 - 14:00Åpen dør fra kl 09.00 – 14.00 for selvbetjening og avtalte samtaler.
Fredag12:00 - 14:00Åpen dør fra kl 09.00 – 14.00 for selvbetjening og avtalte samtaler.