NAV Sørum - kontorinformasjon

Besøksadresse

Verkstedgården, Industriveien 22

Åpningstid

Publikumsmottak: åpent for drop in 11.30-14 mandag, tirsdag og fredag. Åpent for timeavtaler mandag til fredag.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 68, 1921 Sørumsand

Telefaks

67 25 66 31

Kontornummer

0226

Områder kontoret dekker: Sørum

Organisasjonsnummer:

993 255 319