NAV Sortland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Strandgata 30

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00, onsdag stengt (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 203, 8401 Sortland

Telefaks

75 42 74 11

Kontornummer

1870

Organisasjonsnummer:

992 546 220