NAV Skien - kontorinformasjon

Besøksadresse

Torggata 18, 3717 Skien

Åpningstid

Åpent alle dager fra kl. 09.00–10.00 og 14.00 - 15.00 for selvbetjening og timeavtaler, 10.00 - 14.00 senter betjent

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2860 Kjørbekk, 3702 Skien

Telefaks

35 11 49 51

Kontornummer

0806

Organisasjonsnummer:

994 706 233