NAV Skien - kontorinformasjon

Besøksadresse

Torggata 18, 3717 Skien

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2860 Kjørbekk, 3702 Skien

Telefaks

35 11 49 51

Kontornummer

0806

Organisasjonsnummer:

994 706 233