NAV Ski - kontorinformasjon

Besøksadresse

Idrettsveien 18, Ski

Åpningstid

Publikumsmottak: åpent for drop in 12–15 mandag til fredag. Åpent for timeavtaler mandag til fredag.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00 –15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 373, 1401 Ski

Telefaks

67 25 70 01

Kontornummer

0213

OpplysningerOmråder kontoret dekker: Ski

Organisasjonsnummer:

993 255 149