NAV Ski - kontorinformasjon

Besøksadresse

Idrettsveien 18, Ski

Åpningstid

Publikumsmottak 12.00–15.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden) I romjulen (27. - 30. desember 2016): kl. 12.00 –14.00.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00 –15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 373, 1401 Ski

Telefaks

67 25 70 01

Kontornummer

0213

OpplysningerOmråder kontoret dekker: Ski

Organisasjonsnummer:

993 255 149