NAV Ski - kontorinformasjon

Besøksadresse

Idrettsveien 18, Ski

Åpningstid

Publikumsmottak: Åpent for drop-in 12.00–14.30 mandag, onsdag og fredag. Åpent for timeavtaler tirsdag og torsdag. (Tirsdag 26.09.2017: NAV Ski holder stengt pga kursvirksomhet. Er du uten penger til mat eller uten bolig kan du ringe tlf 46 82 26 99 så svarer vi deg der. NAV Ski er åpent igjen som vanlig fra onsdag 27.09).

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00 –15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 373, 1401 Ski

Telefaks

67 25 70 01

Kontornummer

0213

OpplysningerOmråder kontoret dekker: Ski

Organisasjonsnummer:

993 255 149