NAV Skedsmo - kontorinformasjon

Besøksadresse

Helsebygget, Dampsagveien 2B

Åpningstid

Publikumsmottak 11.30–14 mandag, onsdag og fredag. Åpent for timeavtaler mandag til fredag.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 294, 2001 Lillestrøm

Kontornummer

0231

Områder kontoret dekker: Skedsmo

Organisasjonsnummer:

994 672 568