NAV Kontaktsenter Nordland Mo - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

55 55 33 36 Tastevalg 1: Arbeidsgiver. Tastevalg 2: Lege- og behandler. 55 55 33 39 Tastevalg 1: NAV Gjeldsrådgivning. Tastevalg 2: EURES. Tastevalg 3: Teknisk brukerstøtte på nav.no

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Når du ringer 55 55 33 33 kommer du til NAV Kontaktsenter. Vi kan hjelpe deg med de fleste henvendelser enten det gjelder utbetalinger, meldekort, skjemaer eller spørsmål om rettigheter og plikter.

Kontornummer

4121