NAV Selje - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Selje, 6740 SELJE

Telefaks

57015501

Organisasjonsnummer

990230862

Kontornummer

1441

Publikumsmottak

Selje

Selje, 6740 Selje

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00
Tirsdag10:00 - 14:00
Onsdag10:00 - 14:00
Torsdag10:00 - 14:00
FredagStengtOpe for timeavtalar.