NAV Sel - kontorinformasjon

Besøksadresse

Ola Dahls gate 3 B, Otta

Åpningstid

Åpent for drop-in 12.00–14.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30 mandag-fredag

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Ola Dahls gate 3 B, 2670 Otta

Kontornummer

0517

Organisasjonsnummer:

990 229 252