NAV Sarpsborg - kontorinformasjon

Besøksadresse

St. Marie gate 88, 1706 Sarpsborg

Åpningstid

Kl. 11.30 - 14.00. Timeavtaler også utenom åpningstiden

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 574, 1703 Sarpsborg

Telefaks

69 01 08 01

Kontornummer

0105

Organisasjonsnummer:

993 254 185