NAV Rygge - kontorinformasjon

Besøksadresse

Ekholtveien 114, 1526 Moss

Åpningstid

Åpent for drop in kl. 10.00–14.00 mandag tom fredag. Timeavtaler også utenom åpningstiden

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 563, 1522 Moss

Kontornummer

0136

Organisasjonsnummer:

994 477 838