NAV Raarvihke–Røyrvik - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset

Åpningstid

Publikumsmottak: 09.00–15.00, mandag, onsdag og torsdag. Timeavtaler alle hverdager i tidsrommet 08.00-15.30

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

7898 Limingen

Telefaks

74 73 27 31

Kontornummer

1739

Organisasjonsnummer:

994 098 527