NAV Røyrvik - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset

Åpningstid

09.00–15.00, stengt tirsdag og fredag

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

7898 Limingen

Telefaks

74 73 27 31

Kontornummer

1739

Organisasjonsnummer:

994 098 527