NAV Røyken - kontorinformasjon

Besøksadresse

Spikkestadveien 90

Åpningstid

Alle dager 10.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 55, 3440 Røyken

Telefaks

31 02 85 01

Kontornummer

0627

Områder kontoret dekker: Røyken

Organisasjonsnummer:

991 378 391