NAV Røyken - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 55, 3440 RØYKEN

Telefaks

31028501

Organisasjonsnummer

991378391

Kontornummer

0627

Publikumsmottak

Røyken

Spikkestadveien 90, 3440 Røyken

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00Ellers etter timeavtale.
Tirsdag12:00 - 14:00Ellers etter timeavtale.
OnsdagStengtEtter timeavtale.
Torsdag12:00 - 14:00Ellers etter timeavtale.
Fredag12:00 - 14:00Ellers etter timeavtale.