NAV Røst - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhuset, 8064 RØST

Telefaks

21054021

Organisasjonsnummer

994004174

Kontornummer

1856

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 8064 Røst

Åpningstider
Mandag09:00 - 14:30Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag09:00 - 14:30Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Onsdag09:00 - 14:30Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Torsdag09:00 - 14:30Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Fredag09:00 - 14:30Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.