NAV Rødøy - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhuset, 8185 VÅGAHOLMEN

Telefaks

21054105

Organisasjonsnummer

994004271

Kontornummer

1836

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 8185 Vågaholmen

Åpningstider
Mandag09:00 - 15:00
Tirsdag09:00 - 15:00
Onsdag09:00 - 15:00
TorsdagStengtÅpent for avtalte timeavtaler 09-15.
Fredag09:00 - 15:00