NAV Ringerike - kontorinformasjon

Besøksadresse

Hønefoss bru  3

Åpningstid

Alle dager 10.00–12.00. Ellers etter timeavtale.

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 98, 3502 Hønefoss

Telefaks

31 02 83 51

Kontornummer

0605

Organisasjonsnummer:

991 369 325