NAV Ringerike - kontorinformasjon

Telefon

55553333

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 98, 3502 HØNEFOSS

Telefaks

31028351

Organisasjonsnummer

991369325

Kontornummer

0605

Publikumsmottak

Hønefoss

Hønefoss Bru 3, 3510 Hønefoss

Åpningstider
Mandag10:00 - 12:00Ellers etter timeavtale.
Tirsdag10:00 - 12:00Ellers etter timeavtale.
Onsdag10:00 - 12:00Ellers etter timeavtale.
Torsdag10:00 - 12:00Ellers etter timeavtale.
Fredag10:00 - 12:00Ellers etter timeavtale.