NAV Rennebu - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset, Rennebu

Åpningstid

Publikumsmottak mandag, onsdag og fredag 10.00–15.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Myrveien 1, 7391 Rennebu

Telefaks

73 43 74 11

Kontornummer

1635

Organisasjonsnummer:

991 376 984