NAV Registerforvaltning - kontorinformasjon

Besøksadresse

Torggata, 2317 Hamar

Telefon

62024050

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 4330, 2308 Hamar

Opplysninger

Telefontid 0900 - 1500
Dekker hele landet

Kontornummer

4534