NAV Registerforvaltning - kontorinformasjon

Besøksadresse

Torggata 63-65, 5. etg., 2317 Hamar

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

62 02 40 40, 62 02 40 50

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 4330, 2308 Hamar

Kontornummer

4534

E-post

nav.registerforvaltning@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

Aa-registeret er et dataregister over arbeidsforhold i Norge. Registeret viser koblingen mellom arbeidsgivers organisasjonsnummer og arbeidstakers fødselsnummer. Registeret brukes av mange offentlige etater. NAV Registerforvaltning svarer på spørsmål som gjelder innholdet og bruken av registeret.

Skal du sende e-post til oss?

Vi om at arbeidsgivere opplyser om enhetens organisasjonsnummer i e-posten.

Områder kontoret dekker: Viser knytning mellom arbeidsgiver og arbeidstaker