NAV Registerforvaltning - kontorinformasjon

Besøksadresse

Torggata 63-65, 5. etg., 2317 Hamar

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

62 02 40 50

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 4330, 2308 Hamar

Kontornummer

4534

E-post

nav.registerforvaltning@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

Aa-registeret er et dataregister over arbeidsforhold i Norge. Registeret viser koblingen mellom arbeidsgivers organisasjonsnummer og arbeidstakers fødselsnummer. Registeret brukes av mange offentlige etater. NAV Registerforvaltning svarer på spørsmål som gjelder innholdet og bruken av registeret.

Skal du sende e-post til oss?

Vi ber om at arbeidsgivere opplyser om enhetens organisasjonsnummer i e-posten.

Områder kontoret dekker: Viser knytning mellom arbeidsgiver og arbeidstaker