NAV Røyken - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Spikkestadveien 90

Åpningstid

09.00–15.00, mandag og torsdag 10.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 55, 3440 Røyken

Telefaks

31 02 85 01

Kontornummer

0627

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Områder kontoret dekker: Røyken