NAV Øygarden - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rong Senter, 2. høgda, 5337 RONG

Åpningstid

Publikumsmottak mån, ons og fre 10.00–14.00. Timeavtaler også utanom opningstida.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 134, 5331 Rong

Telefaks

53 04 54 51

Kontornummer

1259

Organisasjonsnummer:

994 007 343