NAV Osterøy - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, Lonevåg

Åpningstid

Publikumsmottak mån, tys, tors og fre 10.00–12.00. Timeavtaler også utanom opningstida.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

5282 Lonevåg

Telefaks

53 04 54 21

Kontornummer

1253

Organisasjonsnummer:

991 360 301